Calendario de asignación de despachos curso 2019/2020

Proceso Data
Prazo de presentación de solicitudes: do 6 ao 13 de marzo de 2020
Resolución provisional de asignación de despachos 25 de marzo de 2020
Reclamacións (5 días hábiles): do 26 de marzo ao 1 de abril de 2020
Resolución definitiva de asignación das plazas 3 de abril de 2020
Formalización do compromiso de prácticas *: antes do 27 de abril de 2020
Comezo das prácticas: 4 de maio de 2020
Finalización das prácticas **,***: 27 de maio de 2020

Formalización do compromiso de prácticas: O estudantado deberá elixir unha das prácticas ofertadas e asinar o compromiso do estudante, antes de comezar as prácticas. Para que a práctica quede formalizada, o titor/a profesional, titor/a académico e estudante, haberán de asinar a formalización da práctica (Anexo II do regulamento de prácticas externas). Devandito documento deberá estar depositado a disposición do coordinador/a de prácticas antes do día 27 de abril de 2020.

** O día 27 de maio, o estudantado fará entrega ao titor/a externo/a do Anexo III para ser avaliado, dando o nome do seu titor/a universitario/a e enderezo electrónico para o seu envío antes do 3 de xuño (salvo prorroga expresa e utilización do exame de segunda oportunidade).

*** Finalización de prácticas: Posto que o prazo de entrega de actas do segundo cuadrimestre finaliza o 19 de xuño, aínda que o cronograma é orientativo e as prácticas poden finalizar con posterioridade ao 27 de maio, para que o estudantado poida ser avaliado nesta convocatoria deberá finalizar as prácticas antes do 12 de xuño e entregar a memoria nos dous días hábiles seguintes.

Se o período de prácticas esténdese máis aló do 12 de maio, o estudantado será cualificado na convocatoria de xullo. Para iso deberá finalizar as prácticas antes do 10 de xullo e entregar a memoria nos dous días hábiles seguintes á finalización das prácticas.

O prazo para que o estudantado entregue a memoria de prácticas e o Anexo IV ao seu titor/a académico/a será de dous días hábiles desde a finalización das prácticas.