Calendario de asignación de despachos curso 2020/2021

 

Proceso Data
Prazo de presentación de solicitudes: do 26 ao 31 de marzo de 2021
Resolución provisional de asignación de despachos 9 de abril de 2021
Reclamacións (5 días hábiles): do 10 ao 16 de abril de 2021
Resolución definitiva de asignación das prazas 20 de abril de 2021
Formalización do compromiso de prácticas *: na data de incorporación ao despacho
Comezo das prácticas: a partir do 10 de maio de 2021
Finalización das prácticas **,***: non máis tarde do 22 de xuño de 2021

Formalización do compromiso de prácticas: O estudantado deberá elixir unha das prácticas ofertadas e asinar o compromiso do estudante, antes de comezar as prácticas. Para que a práctica quede formalizada, o titor/a profesional, titor/a académico e estudante, haberán de asinar a formalización da práctica (Anexo II do regulamento de prácticas externas). Devandito documento deberá estar depositado a disposición do coordinador/a de prácticas na data de comezo das prácticas.

** O día 2 de xuño, o estudantado fará entrega ao titor/a externo/a do Anexo III para ser avaliado, dando o nome do seu titor/a universitario/a e enderezo electrónico para o seu envío antes do 8 de xuño (salvo prorroga expresa e utilización do exame de segunda oportunidade).

*** Finalización de prácticas: Posto que o prazo de entrega de actas do segundo cuadrimestre finaliza o 28 de xuño, aínda que o cronograma é orientativo e as prácticas poden finalizar con posterioridade ao 2 de xuño, para que o alumnado poida ser avaliado nesta convocatoria deberá finalizar as prácticas antes do 22 de xuño e entregar a memoria nos dous días hábiles seguintes.

Se o período de prácticas esténdese máis aló do 22 de xuño, o alumnado será cualificado na convocatoria de xullo. Para iso deberá finalizar as prácticas antes do 20 de xullo e entregar a memoria nos dous días hábiles seguintes á finalización das prácticas.

O prazo para que o alumnado entregue a memoria de prácticas e o Anexo IV ao seu titor/a académico/a será de dous días hábiles desde a finalización das prácticas.