G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin
Bolsa Xeral do MEFP 2023/2024
Convocatoria pechada
27/03/2023 17/05/2023
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2023/2024
Convocatoria pechada
08/06/2023 19/09/2023

Universidade de Vigo

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin
Bolsas "Ourense rural" para o estudantado do campus de Ourense, curso 2022/2023
Convocatoria pechada
13/10/2022 27/10/2022
Bolsas de axuda ao estudo 2022/2023
Convocatoria pechada
20/12/2022 23/01/2023
Bolsas para a realización de actividades de carácter formativo para o alumnado de Grao e Máster da Universidade de Vigo, 2022/2023
Convocatoria pechada
26/05/2023 22/06/2023
Bolsas para o estudantado beneficiario ou solicitante de protección internacional, 2022/2023
Convocatoria pechada
18/07/2022 15/09/2022
Bolsas Santander Estudos | Progreso 2022/2023
Convocatoria pechada
02/06/2022 11/10/2022

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Universidade de Vigo

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin
Bolsa Comedor 2022/2023
Convocatoria pechada
20/12/2022 23/01/2023
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2021/2022
Convocatoria pechada
24/11/2021 17/12/2021
Bolsas Oportunidade ao Talento
Convocatoria pechada
06/07/2021 11/10/2021

Xunta de Galicia

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Universidade de Vigo

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin
Bolsas Campus Rural 2022/2023
Convocatoria pechada
27/03/2023 14/04/2023
Bolsas de formación en centros de investigación 2023/2024
Convocatoria pechada
09/06/2023 26/07/2023
Bolsas de formación en centros universitarios 2023/2024
Convocatoria pechada
30/05/2023 26/07/2023
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2023/2024
Convocatoria pechada
30/05/2023 26/07/2023
Bolsas de formación en unidades e áreas 2023/2024
Convocatoria pechada
30/05/2023 26/07/2023
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2022/2023
Convocatoria pechada
24/02/2023 23/03/2023
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE
Convocatoria pechada
29/11/2022 23/12/2022

Xunta de Galicia

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Universidade de Vigo

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Xunta de Galicia

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Universidade de Vigo

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin
Bolsas de intercambio con países extracomunitarios 2023/2024
Convocatoria pechada
17/05/2023 05/06/2023
Bolsas de mobilidade para estudantes de grao e mestrado oficial para participar en proxectos e accións de cooperación ao desenvolvemento 2022/2023
Convocatoria pechada
17/02/2023 09/03/2023
Bolsas de mobilidade para o estudantado dos mestrados universitarios, 2022/2023
Convocatoria pechada
05/05/2023 02/06/2023

Xunta de Galicia

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin
Bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en mercados emisores
Convocatoria pechada
01/05/2021 31/05/2021

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin
Certame Universitario Arquímedes
Convocatoria pechada
17/11/2022 16/12/2022

Universidade de Vigo

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin
Axudas para redactar e defender en galego Teses de doutoramento e Premios á Calidade Lingüística nos Traballos Fin de Grao e Mestrado, 2022/2023
Convocatoria pechada
12/07/2023 15/09/2023
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de mestrado
Convocatoria pechada
20/07/2022 30/09/2022
Premios á Excelencia Deportiva, 2022/2023
Convocatoria pechada
05/10/2022 26/10/2022
Premios ao mellor TFG/TFM en Axenda 2030, cooperación ao desenvolvemento e RSU, 2022/2023
Convocatoria pechada
13/07/2023 29/09/2023
Premios aos expedientes académicos con mellores cualificacións para o estudantado dos mestrados, 2022/2023
Convocatoria pechada
18/07/2023 29/09/2023
Premios de poesía, relato curto e tradución da Universidade de Vigo
Convocatoria pechada
17/02/2023 10/04/2023
Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e TFM
Convocatoria pechada
12/07/2023 29/09/2023
Premios INCUVI-EMPRENDE
Convocatoria pechada
30/09/2022 20/10/2022
Premios Innovación Sostible da Cátedra Telefónica-UVigo
Convocatoria pechada
28/09/2022 26/10/2022
V Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga 2022
Convocatoria pechada
21/11/2022 15/12/2022

Xunta de Galicia

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin
Premio Comunicar en Igualdade
Convocatoria pechada
01/03/2019 16/09/2019
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade
Convocatoria pechada
22/09/2022 15/11/2022

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin