Sala de Videoconferencias da Facultade de Dereito

Campus de Ourense, Universidade de Vigo
As Lagoas, s/n, 32004 Ourense

As clases correpondentes á materia DEONTOLOXÍA impartiránse nas intalacións do Ilustre Colexio de Avogados de Ourense excepto os días 31 de outubro, 14 e 20 de novembro e 4 de decembro que se impartirán na Sala de videoconferencias da Facultade de Dereito.