PRAZAS OFERTADAS
Curso 2019/2020: 30 prazas

PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA
Calendario de matrícula 2019/2020

Máis información

Área de Estudos de Posgrao
+34 988 368 803 | 988 368 910 | 988 368 909
administracionposgrao.ourense@uvigo.es

 

Matrícula

Preinscrición

Automatrícula

 

Prezos e exencións

Consulta a información económica relacionada coa matrícula, o custo dos estudos, as modalidades de abonamento, os descontos ou as exencións e as axudas do programa propio da UVigo para persoas con dificultades económicas no seguinte enlace: Prezos públicos.

  • Decreto 73/2019, do 4 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2019-2020.

 

Recoñecemento de créditos

Transferencia e recoñecemento de créditos