Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Prácticas externas básicas

Calendario de asignación de despachos curso 2016/2017
PlazoProcesoFecha
PECHADO Prazo de presentación de solicitudes: Do 26 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2017
Resolución provisional de asignación de despachos 15 de febreiro de 2017: listado
Reclamacións fronte á resolución provisional: 22 de febreiro de 2017
Resolución definitiva de asignación das plazas: 7 de marzo de 2017: listado
Formalización do compromiso de prácticas 1: Antes do 19 de abril de 2017
Comezo das prácticas: 2 de maio de 2017
Finalización das prácticas 2, 3: 26 de maio de 2017

1 Formalización do compromiso de prácticas: Os alumnos deberán elexir unha das prácticas ofertadas e asinar o compromiso do estudante, antes de comezar as prácticas. Para que a práctica quede formalizada, o titor profesional, titor académico e estudante, deberán de asinar a formalización da práctica (anexo II do regulamento de prácticas externas). Dito documento deberá depositarse a disposición do coordinador de prácticas antes do 19 de abril de 2017.

2 O día 25 de maio, o alumno fará entrega ao titor externo do Anexo III para ser avaliado, dando o nome do seu titor académico e enderezo electrónico para o seu envío antes do prazo 3 de xuño (salvo prorroga expresa e utilización do exame de segunda oportunidade).

3 Finalización de prácticas: Os alumnos teñen de prazo para facer entrega da memoria de prácticas externas xunto co informe do estudante (anexo IV) ata o día 6 de xuño de 2017 ás 14:00 horas, salvo a utilización do exame de segunda oportunidade, en cuxo caso rematará o día 6 de xullo ás 14:00 horas.