Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Prácticas externas básicas

Calendario de asignación de despachos curso 2017/2018
PrazoProcesoData
PECHADO Prazo de presentación de solicitudes: Do 7 ao 16 de febreiro de 2018
Resolución provisional de asignación de despachos 21 de febreiro de 2018: listado
Reclamacións (5 días hábiles): Do 22 ao 28 de febreiro de 2018
Resolución definitiva de asignación das plazas: 7 de marzo de 2018: listado
Formalización do compromiso de prácticas 1: Antes do 19 de abril de 2018
Comezo das prácticas: 7 de maio de 2018
Finalización das prácticas 2, 3: 31 de maio de 2018

1 Formalización do compromiso de prácticas: Os alumnos deberán elexir unha das prácticas ofertadas e asinar o compromiso do estudante, antes de comezar as prácticas. Para que a práctica quede formalizada, o titor profesional, titor académico e estudante, deberán de asinar a formalización da práctica (anexo II do regulamento de prácticas externas). Dito documento deberá depositarse a disposición do coordinador de prácticas antes do 19 de abril de 2018.

2 O día 25 de maio, o alumno fará entrega ao titor externo do Anexo III para ser avaliado, dando o nome do seu titor académico e enderezo electrónico para o seu envío antes do prazo 3 de xuño (salvo prorroga expresa e utilización do exame de segunda oportunidade).

3 Finalización de prácticas: As prácticas presenciais nos despachos rematan o día 29 de maio; os alumnos dispoñen dun total de 15 horas entre os días 30 e 31 de maio para a realización da memoria de prácticas externas. Teñen de prazo para facer entrega de dita memoria xunto co informe do estudante (anexo IV) ata o día 6 de xuño de 2018 ás 14:00 horas, salvo a utilización do exame de segunda oportunidade, en cuxo caso rematará o día 6 de xullo ás 14:00 horas.