Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Prácticas externas básicas

Calendario de asignación de despachos curso 2018/2019
ProcesoData
Prazo de presentación de solicitudes: Do 15 ao 25 de marzo de 2019
Resolución provisional de asignación de despachos 27 de marzo de 2019: listado
Reclamacións (5 días hábiles): Do 28 de marzo ao 3 de abril de 2019
Resolución definitiva de asignación das plazas: 8 de abril de 2019: listado
Formalización do compromiso de prácticas 1: Antes do 30 de abril de 2019
Comezo das prácticas: 2 de maio de 2019
Finalización das prácticas 2, 3: 29 de maio de 2019

1 Formalización do compromiso de prácticas: Os alumnos deberán elixir unha das prácticas ofertadas e asinar o compromiso do estudante, antes de comezar as prácticas. Para que a práctica quede formalizada, o titor profesional, titor académico e estudante, haberán de asinar a formalización da práctica (Anexo II do regulamento de prácticas externas). Devandito documento deberá estar depositado a disposición do coordinador de prácticas antes do día 30 de abril de 2019.

2 O día 24 de maio, o alumno fará entrega ao titor externo do Anexo III para ser avaliado, dando o nome do seu titor universitario e correo electrónico para o seu envío antes do prazo 3 de xuño (salvo prorroga expresa e utilización do exame de segunda oportunidade).

3 Finalización de prácticas: Posto que o prazo de entrega de actas do segundo cuadrimestre finaliza o 7 de xuño, aínda que o cronograma é orientativo e as prácticas poden finalizar con posterioridade ao 27 de maio, para que o alumno poida ser avaliado nesta convocatoria deberá finalizar as prácticas antes do 29 de maio e entregar a memoria nos dous días hábiles seguintes.

Se o período de prácticas esténdese máis aló do 29 de maio, o alumno será cualificado na convocatoria de xullo. Para iso deberá finalizar as prácticas antes do 10 de xullo e entregar a memoria nos dous días hábiles seguintes á finalización das prácticas.

O prazo para que os estudantes entreguen a memoria de prácticas e o Anexo IV ao seu titor académico será de dous días hábiles desde a finalización das prácticas.