Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Probas de avaliación

Curso académico 2017-2018


Materia 1ª Oportunidade 2ª Oportunidade
Práctica Civil I 17/11/2017 - 16:30 h | Aula 1.4 04/06/2018 - 16:30 h | Sala Vid.
Práctica Penal I 24/11/2017 - 16:30 h | Aula 1.4 07/06/2018 - 16:30 h | Sala Vid.
Deontoloxía 15/12/2017 - 16:30 h | Aula 1.4 11/06/2018 - 16:30 h | Sala Vid.
Práctica Administrativa 12/01/2018 - 16:30 h | Aula 1.4 18/06/2018 - 16:30 h | Sala Vid.
Práctica Extraxudicial 19/01/2018 - 16:30 h | Aula 1.4 14/06/2018 - 16:30 h | Sala Vid.
Práctica Mercantil 29/01/2018 - 16:30 h | Aula 1.4 21/06/2018 - 16:30 h | Sala Vid.
Práctica Penal II 16/03/2018 - 16:30 h | Aula 1.4 28/06/2018 - 16:30 h | Sala Vid.
Práctica Civil II 06/04/2018 - 16:30 h | Aula 1.4 02/07/2018 - 16:30 h | Sala Vid.
Práctica Tributaria 27/04/2018 - 16:30 h | Aula 1.4 05/07/2018 - 16:30 h | Sala Vid.
Práctica Laboral 04/05/2018 - 16:30 h | Aula 1.4 25/06/2018 - 16:30 h | Sala Vid.

Probas de avaliación - 1ª oportunidade - Curso 2017-2018
Probas de avaliación - 2ª oportunidade - Curso 2017-2018