Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Probas de avaliación

Curso académico 2018/2019


Materia 1ª oportunidade 2ª oportunidade
Práctica Civil I 26/10/2018 - 16:30 h | Aula 1.4 03/06/2019 - 16:30 h | Sala Vid.
Práctica Penal I 09/11/2018 - 16:30 h | Aula 1.4 06/06/2019 - 16:30 h | Sala Vid.
Deontoloxía 14/12/2018 - 16:30 h | Aula 1.4 10/06/2019 - 16:30 h | Sala Vid.
Práctica Administrativa 21/12/2018 - 16:30 h | Aula 1.4 17/06/2019 - 16:30 h | Sala Vid.
Práctica Extraxudicial 11/01/2019 - 16:30 h | Aula 1.4 13/06/2019 - 16:30 h | Sala Vid.
Práctica Mercantil 18/01/2019 - 16:30 h | Aula 1.4 20/06/2019 - 16:30 h | Sala Vid.
Práctica Penal II 22/03/2019 - 16:30 h | Aula 1.4 27/06/2019 - 16:30 h | Sala Vid.
Práctica Civil II 05/04/2019 - 16:30 h | Aula 1.4 01/07/2019 - 16:30 h | Sala Vid.
Práctica Tributaria 12/04/2019 - 16:30 h | Aula 1.4 04/07/2019 - 16:30 h | Sala Vid.
Práctica Laboral 26/04/2019 - 16:30 h | Aula 1.4 24/06/2019 - 16:30 h | Sala Vid.

Probas de avaliación - 1ª oportunidade - Curso 2018/2019
Probas de avaliación - 2ª oportunidade - Curso 2018/2019