Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Aula

aula

Sala de Videoconferencias da Facultade de Dereito

Campus de Ourense, Universidade de Vigo
As Lagoas, s/n, 32004 Ourense

As clases correpondentes á materia DEONTOLOXÍA impartiránse nas intalacións do Ilustre Colexio de Avogados de Ourense excepto os días 8 e 15 de novembro e 12 de decembro que se impartirán na Sala de videoconferencias da Facultade de Dereito.