Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Calendario académico

Actividades docentes


  Inicio Remate
1º cuadrimestre 1º Curso: 13/09/2018
2º Curso: 04/09/2018
18/01/2019
2º cuadrimestre 21/01/2019 29/05/2019

Para obter máis información consulta o apartado de horarios


Actividades de avaliación


Período Datas
1º cuadrimestre O seguinte venres tras o remate da docencia
2º cuadrimestre O seguinte venres tras o remate da docencia
2ª oportunidade Dende o 3 de xuño ata o 4 de xullo de 2019

Para obter máis información consulta o apartado de probas de avaliación


Traballo Fin de Mestrado


Período Datas
1ª oportunidade 30 e 31 de xaneiro de 2019
Convocatoria adiantada
2ª oportunidade
marzo de 2019
2ª oportunidade 11 e 12 de xullo de 2019

Para obter máis información consulta o apartado do TFM


Calendario de actividades docentes e avaliación 2018/2019