Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Calendario académico

Actividades docentes


  Comezo Remate
1º cuadrimestre 1º Curso: 21/09/2017
2º Curso: 04/09/2017
29/01/2018
2º cuadrimestre 30/01/2018 08/06/2018

Actividades de Avaliación


Período Datas
1º período O seguinte venres ou luns tras o remate da docencia
2º período O seguinte venres tras o remate da docencia
2ª oportunidade Dende o 4 de xuño ata o 5 de xullo de 2018

Traballo Fin de Mestrado


Período Datas
1º período 30 e 31 de xaneiro de 2018
2º período 11 e 12 de xullo de 2018
Convocatoria adiantada
2ª oportunidade
Marzo de 2018

Calendario de actividades docentes e avaliación 2017-2018