Premios excelencia académica para alumnado que inicia estudos de Máster, 2021/2022

Co obxecto de:

Incentivar a cultura do mérito e a excelencia, a través do recoñecemento ao alumnado cos mellores resultados académicos nos estudos previos ao seu ingreso nos estudos de mestrado oficial da Universidade de Vigo.

Pódese consultar toda a información da convocatoria na Secretaria Virtual