Aviso sobre a expedición dos títulos profesionais de avogado na primeira convocatoria de 2018

Os títulos profesionais de Avogado obtidos poderanse descargar a través do portal do Ministerio de Xustiza seguindo o procedemento indicado no seguinte documento.

Circular 3/2020