Código RUCT do título 4313699
Nivel académico Mestrado – Real Decreto 822/2021, de 28 de setembro
Rama de coñecemento Ciencias sociais e xurídicas
Profesión regulada vinculada Avogado/a, procurador/a
Resolución Reúne as competencias xurídicas do regulamento da Lei 34/2006, de 30 de outubro
Norma Real Decreto 64/2023, de 8 de febreiro
Tipo de ensino Oficial (adaptada ao EEES)
Modalidade de ensino Presencial
Número de prazas ofertadas 30 prazas
Lingua de impartición Castelán, Galego
Curso académico de implantación 2013/2014 (Non implantado en 2012/2013, na Facultade de Dereito do Campus de Ourense, por decisión da CAM)
Número de créditos ECTS 90 (54 ECTS: Obrigatorios / 30 ECTS: Prácticas Externas / 6 ECTS: TFM)
Nº de créditos ECTS mínimo de matrícula ETC: 48 ECTS / curso (excepto que lle falten menos créditos para titularse (máx. 60)).
ETP: 24 ECTS / curso (excepto que lle falten menos créditos para titularse (máx. 47)).
EFC: Indeterminado (excepto a matrícula no TFM e Prácticas Externas).
Réxime de permanencia ETC de 1º e novo ingreso: Deberá superar 3 materias ou 18 ECTS (1ª matrícula – 1º curso)
ETP de 1º e novo ingreso: Deberá superar 2 materias ou 12 ECTS (1ª matrícula – 1º curso)
Os créditos obtidos por recoñecemento non computan.
O estudantado de novo ingreso a tempo completo deberá matricularse dun mínimo de 48 ECTS. O estudantado de continuación poderá matricularse de ata 78 ECTS.
Duración do programa 3 cuatrimestres, 1.5 anos.
Suplemento Europeo ao Título Non poderá solicitarse con anterioridade á solicitude do título oficial universitario.
Lugar de solicitude: Secretaría de Alumnos do Centro. Máis Información.
Data de verificación, publicación, etc 19/09/2012 – Verificación (Secretaría Xeral de Universidades 01/10/2012)
08/11/2012 – Autorización na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 19/11/2012)
08/03/2013 – Aprobación polo Consello de Ministros (BOE 23/04/2013)
13/02/2014 – Publicación do Plan de Estudos (BOE 20/03/2014)
22/07/2016 – Renovación da acreditación (Consello de universidades 04/10/2016)
Centros nos que se imparte Campus de Ourense: Facultade de Dereito
Campus de Vigo: Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Campus de Pontevedra: Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación