Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Comisión de Coordinación do Mestrado en Avogacía

Composición


CAMPUS DE OURENSE


Decana da Facultade de Dereito

Marta Fernández Prieto

Coordinadora Académica do título

María Dolores Fernández Fustes

Representante do ICA de Ourense

Secretario da CAM

Roberto O. Bustillo Bolado

CAMPUS DE VIGO


Decana da Facultade de CC Xurídicas e do Traballo

Almudena Bergareche Gros

Coordinadora Académica do título

María Antonia Arias Martínez

Representante do ICA de Vigo

Representante do ICA de Pontevedra

Secretario da CAM

Pablo Grande Seara

Competencias


A Comisión de Coordinación poderá avaliar e adoptar decisións sobre as incidencias ou posibles discordancias que xurdan en todos os asuntos nos que sexa necesaria a coordinación entre centros para os efectos do SGIC.


Actas


20/07/2017 | 23/11/2017
11/07/2016 | 15/11/2016
10/06/2015 | 18/11/2015