Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Traballo Fin de Mestrado

O Traballo Fin de Mestrado consiste nun traballo de investigación vinculado á práctica profesional, orixinal e inédito.

Para presentar e aprobar as propostas temáticas do TFM seguirase o seguinte procedemento, previsto nos artigos 8 e 9 da normativa para a elaboración do Traballo Fin de Mestrado:


Artigo 8. Presentación das propostas temáticas do TFM

Para presentar e aprobar propostas temáticas do TFM seguirase o seguinte procedemento:

  1. Na primeira quincena do mes de setembro ou nos cinco primeiros días tras o comezo das prácticas externas, os/as estudantes subirán á plataforma electrónica de apoio á docencia da materia TFM, dispoñible en FaiTIC, as súas propostas de TFM asinadas polas súas titoras/es.
  2. Para tales efectos, cada estudante deberá escanear e subir a través de FaiTIC en formato PDF o formulario recollido no Anexo I desta normativa, coa seguinte información:
    • Identidade e sinatura do/a estudante.
    • Identidade e sinatura (visto e prace) das persoas titoras.
    • Título do TFM (o título do TFM –non o tema– poderá modificarse, sen necesidade de presentar unha nova solicitude, ao longo da realización do TFM).
    • Breve memoria na que se indicará o tema do traballo, os seus obxectivos e o seu desenvolvemento.

 

Artigo 9. Asignación de TFM e titoría

A CAM aprobará as solicitudes de asignación da titorización e da proposta temática do TFM. No caso de que, por determinadas circunstancias, algunha solicitude non poida admitirse, as exclusións deberán ser motivadas debidamente pola CAM e abrirase un prazo de sete días naturais para reclamar fronte ás adxudicacións e para corrixir erros ou, eventualmente, presentar novas propostas.

 

Calendario TFM curso 2017/2018
PrazoProcesoData
ABERTO Prazo de presentación do anexo I en FaiTIC: 16 de setembro de 2017
Listaxe definitiva de propostas temáticas TFM
Resultado do sorteo do Tribunal Avaliador TFM e aula asignada para a súa defensa
Prazo para formular a solicitude telemática e presentar
4 copias do TFM en formato papel:
1º prazo (xaneiro): do 12/01/2018 ao 19/01/2018
2º prazo (marzo): do XX/03/2018 ao XX/03/2018
3º prazo (xullo): do 22/06/2018 ao 29/06/2018
Defensa do TFM: 1º prazo (xaneiro): 30 e 31 de xaneiro de 2018
Acta constitución tribunal TFM | Acordos tribunal TFM
2º prazo (marzo): XX e XX de marzo de 2018
3º prazo (xullo): 10 e 11 de xullo de 2018
Acta constitución tribunal TFM


Premios: