Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Proba de avaliación da aptitude profesional para o exercicio da profesión de avogado - admitidos, lugar e hora da proba

Resolución de 12 de febreiro de 2018, pola que se publica a relación definitiva de admitidos e excluídos á `roba de avaliación da aptitude profesional para o axercicio da profesión de avogado do ano 2018, e se determina o lugar, a data e hora para a realización da proba.

Data de realización: sábado, 3 de marzo de 2018

Hora da proba: 10.00 horas

Lugar da proba: Axencia Galega de Seguridade Pública
Avda. da Cultura, s/n, 36.680 - A Estrada (Pontevedra)


Lista definitiva de admitidos e excluídos


Máis información