Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Premio Manuel Olivencia ao mellor artigo xurídico

Coa fin de recoñecer e estimular a labor creadora e de investigación, e valorando o seu carácter práctico, o Ilustre Colexio de Avogados de Ceuta convoca, con carácter nacional, o premio “Manuel Olivencia” ao mellor relato xurídico.

Poderán concurrir todos os licenciados ou graduados en Dereito, españoles ou estranxeiros e concederase un premio de 3.000 euros.

A data límite para o envío do orixinal será o 1 de marzo de 2018.


Bases do premio