Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Resultados Académicos

Informe de Revisión do sistema pola Dirección

Curso 2015-2016

Taxas Académicas

Taxas Verificadas (ACSUG):

Curso Académico Indicadores ACSUG (%)
Rendemento Éxito Avaliación Graduación Abandono Eficiencia
2015-2016 99,00
98,00
98,00
100,00
100,00
100,00
99,00
98,00
98,00
100,00
93,33
94,74
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
2014-2015 98,50
99,50
99,20
98,50
100,00
99,50
100,00
99,50
99,70
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00

Homes | Mulleres | Total

Resultados das enquisas de satisfacción:

Toda a información dispoñible na Área de Calidade da Uvigo.